याेजनाकाे कार्य सम्पन्न गरी भुत्तानी लागि सम्पर्क राख्ने वारेकाे सुचना ।