सूचना तथा समाचार

दुल्लू नगरपालिकाकाे वडा काे जनस‌ख्या र क्षेत्रफल

दुल्लु नगरपालिकाको विस्तृत विवरण
क्र.सं. नयाँ वडा समावेश गाविस / नगरपालिका जनसंख्या क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.)
दुल्लु(१) २२९४

दुल्लू नगरपालिकाकाे अाथिक एेन २०७५

दुल्लू नगरपालिकाकाे बिनियाेजन एेन २०७५

सुचना नपा भवनमा तला थपका लागि अाशयपत्र जारी गरिएकाे

ICT OFFICER SHORT LIST