सूचना तथा समाचार

ना प्रा स कृषि प्राविधिक पद सेवा करार सम्बन्धि सुचना ।

युवा लक्षित मागमा अाधारित तरकारी खेति कार्यक्रमकाे प्रस्ताव आवह्वान सम्बन्धि सुचना ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र घाटगद्दी गरी बिक्री वितरण तथा आन्तरिक निकासी गर्ने कार्यको दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी पुनः प्रकाशित सूचना

साना सि‌ँचाई निर्माण तथा मर्मत स‌‍म्भार अनुदान सम्बन्धी सूचना ।

सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सुचना