FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सुचना ।

लिखित परिक्षामा सहभागीहुने सम्बन्धि सुचना ।

अपुग कागजात पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना ।

एम‍.आई.एस अपरेटर तथा फिल्ड सहायक पदकाे सिप परिक्षण तथा अन्तर्रवार्ता सम्बन्धि सुचना ।

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानकाे सुचना (सडक निर्माण सम्बन्धी विभिन्न योजनाहरू/दरभाउपत्र नं. ६,७,८,९/०७६-७७)