सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र घाटगद्दी गरी बिक्री वितरण तथा आन्तरिक निकासी गर्ने कार्यको दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी पुनः प्रकाशित सूचना

सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सुचना

नदिजन्य पदार्थ उत्खनन र घाटगद्धी गरी बिक्री बितरण तथा अान्तरिक निकासी गर्ने कार्यकाे दरभाउ पत्र अाह्वान सम्बन्धी सूचना ।

दुल्लू नगरपालिका नगर कार्यपालिकाकाे कार्यालयकाे अाैषाधी तथा सर्जिकल सामग्री खरिद सम्वन्धी बाेलपत्र सूचना

दुल्लू नगरपालिका नगर कार्यपालिकाकाे कार्यालयकाे बाेलपत्र सम्वन्धी सूचना