FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

ठेक्का सम्झाैता गर्न आउने बारे

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानकाे सुचना (सडक निर्माण सम्बन्धी विभिन्न योजनाहरू/दरभाउपत्र नं. ६,७,८,९/०७६-७७)

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र घाटगद्दी गरी बिक्रि वितरण गर्ने कार्यको दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना (ठेक्का नं. १-५, ०७६/७७)

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र घाटगद्दी गरी बिक्रि वितरण गर्ने कार्यको दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी पुनः प्रकाशित सूचना (ठेक्का नं. १-५, ०७६/७७)

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र घाटगद्दी गरी बिक्रि वितरण गर्ने कार्यको दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी पुनः प्रकाशित सूचना (ठेक्का नं. १-५, ०७६/७७)