सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानकाे सुचना (दोश्राे पटक प्रकाशित सुचना)

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानकाे सुचना ।

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सुचना ।

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानकाे सुचना ।

ठेक्का सम्झाैता गर्न आउने बारे ( श्री सलिना कनस्ट्रक्सन कम्पनि प्रा.लि )