FAQs Complain Problems

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
ज्ञानमणी नेपाल Executive Officer कार्यालय प्रमुख ९८४३११०८७२
तुलसी प्रसाद उपाध्याय अधिकृत स्तर छैठाैँ योजना tulasipd.upd29@gmail.com ९८५११८१३१५
शुसिला मिश्र इन्जिनियर प्राविधिक शाखा mishrasushila414@gmail.com 9849733250
साैगात कार्की इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४८०४०२६४
टिकाराम बराल लेखापाल आर्थिक प्रशासन
विनोद बहादुर थापा लेखापाल आर्थिक प्रशासन thapabinod903@gmail.com ९८६६१६९३५८
पुस्करराज उपाध्याय ना.सु लै.स.सा.स.शाखा ९८६५५४७४६६
सृष्टि शर्मा सव.इन्जिनियर प्राविधिक शाखा srishstis901@gmail.com 9840432771
देव बहादुर नेपाली सव.इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४८१००२०३
दिनेश कुमार खड्का एम.आइ‍‍‍.एस अपरेटर पञ्जिकरण शाखा ९८४४८७०७२८
उपेन्द्र सिंह एम.आइ‍‍‍.एस अपरेटर पञ्जिकरण शाखा singhpapu3@gmail.com ९८४८००११४४
ध्रुव रिजाल खरिदार सार्वजनिक खरिद तथा सम्पत्ती व्यवस्थापन शाखा dhrijal55@gmail.com ९८४३६२७२७६
मान बहादुर कार्की स‍ ल‍े पा आर्थिक प्रशासन ९८४८१५६२०३
रवीन्द्र रिजाल सव. ओभरसियर प्राविधिक शाखा ९८४८०७४५४०
एलिशा आचार्य सव. ओभरसियर प्राविधिक शाखा alishacharya010@gmail.com 9868093351
नगेन्द्र थापा स . क. अ याेजना शाखा ९७४८०३३९९५
लोक बहादुर खड्का वडा सचिव वडा कार्यालय (वडा नं. १) ९८६८०११७७
दिपक प्रसाद आचार्य वडा सचिव वडा कार्यालय (वडा नं. २) ९८४८०८८०६८
कमल प्रसाद आचार्य वडा सचिव वडा कायार्लय (वडा नं. ३) 9866177710
तेज बहादुर महत वडा सचिव वडा कार्यालय (वडा नं. ४) ९८४४८९९८६३
रत्न बहादुर खड्का वडा सचिव वडा कायार्लय (वडा नं. ५) ९८४८०६५६२४
यज्ञ बहादुर खड्का वडा सचिव वडा कार्यालय (वडा नं. ६) ९८४९८९४६८५
भरोषा शाह वडा सचिव वडा कार्यालय (वडा नं. ७) ९८५८०५०४०८
नेम बहादुर शाही वडा सचिव वडा कार्यालय (वडा नं. ८)
रत्ना गिरी वडा सचिव वडा कार्यालय (वडा नं. ९) ९८४८११७११९
दिपेन्द्र कुमार शाही वडा सचिव वडा कार्यालय (वडा नं. १०) shahidipu5241@gmail.com ९८५८०५१६५९
गणेश बहादुर थापा वडा सचिव वडा कार्यालय (वडा नं. ११) thapaganesh100@gmail.com ९८४८१८००८४
लक्ष्मी प्रसाद लम्साल वडा सचिव वडा कार्यालय (वडा नं. १२) ९८४८०६४३३३
भद्र बहादुर हमाल वडा सचिव वडा कार्यालय (वडा नं. १३) ९८४८१५६१३९