FAQs Complain Problems

कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बचौँ र बचाऔँ

Read More

नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु

स्थानीय सरकार संस्थागत स्वमुल्याङ्कन , अंकभार तथा अंकगणना २०७७।०७८

स्थानीय सरकार संस्थागत स्वमुल्याङ्कन , अंकभार तथा अंकगणना २०७७।०७८https://lisa.mofaga.gov.np/details/local/60607

स्वास्थ्य प्रोफाइल

नगरपालिकाको स्वास्थ्य प्रोफाइल 

स्थानीय सरकार स‌ंस्थागत स्वमुल्याङ्कन , अ‌ंकभार तथा अंकगणना २०७६

नागरिक वडापत्र

Pages

Elected official

Official

जानकारी

सेवा प्रकारः- याेजना भुत्तानी
सेवा समयः- साेही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- दुल्लु नगरपालिका
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • रकम भुत्तानीका लागि उपभाेत्ता समितिकाे निवेदन
 • रकम भुत्तानीका लागि उपभाेत्ता समितिकाे रकम माग सम्बन्धि  निर्णय
 • सम्बन्धित वडा कार्यालयकाे सिफारिस
 • उपप्रमुखकाे संयाेजकत्वमा भएकाे अनुगमन  समितिकाे प्रतिवेदन
 • याेजना स्तरीय अनुगमन समितिकाे निर्णय
 • प्राविधिककाे लागत अनुमान र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन
 • ३ लाख भन्दा माथिका याेजनाहरूकाे हकमा उपभाेत्ता हरूकाे समेत बसी खिचेेकाे सुचना पार्टीकाे फाेटाे 
 • मुल्य अभिबृद्धि कर लाग्ने सामान खरिद गरेकाे भएमा  मु‍.अ. बिजक बिल
 • A4 Size काे कागजमा सम्पन्न याेजनाकाे र‌ङ्गीन फाेटाे (याेजना शुरु हुनु भन्दा पुर्वकाे अवश्था,याेजना निर्माणकाे अवश्था र सम्पन्र भएपछिकाे फाेटाे)
 • याेजनाकाे सार्वजनिक परिक्षण
 • याेजना खाता किताबमा उल्लेख गरिएका सम्पुर्ण  न‍िर्णय तथा विवरणहरु भरि साेकाे फाेटाेकपी
 • रु ५० हजार भन्दा माथिकाे याेजनाकाे हकमा अनिवार्य रुपमा बैङ्क खाता उपलब्ध गराउनु पर्ने (खाता खाेल्दा रकम जम्मा गरेकाे भाैचर वा चक ल्याई रुजु गराउनु पर्ने ।
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- २० देखि २५ मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- दुल्लू नगरपािलका
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • जन्म दर्ताकाे लागि 

बुवा काे नागरिकताकाे प्रतिलिपी

अस्पतालकाे जन्म दर्ता

सुचना फारम

 • बसाइ सराइका लागि

बसाइसराइ गरि आएकाे सिफारीस

सुचना फारम

 • मृत्यु दर्ताकाे लागि

सुचना फारम र अस्पतालकाे रिपाेट

 • बिबाह दर्ता

श्रीमान श्रीमतीकाे नागरिकताकाे प्रमाण पत्र

स‌ंगै खिचिएकाे पासपाेर्ट साइजकाे फाेटाे

सुचाना फारम

सेवा प्रकारः- घर जग्गा / नक्सा पास
सेवा समयः- २० देखि २५ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- कृष्ण थापा
सेवा दिने कार्यालयः- दुल्लू नगरपािलका
सेवा शुल्कः- प्रति sq fit ३ रुपैया , नक्शा पास किताबकाे १६०० रुपैपा
आवश्यक कागजातहरुः-
 • घर नक्सापास किताब
 • नागरिकताकाे फाेटाेकपी
 • लालपुर्जाकाे फाेटाेकपी
 • प्रिन्ट नक्सा
 • चारकिल्ला प्रमाणीत
 • कर तिरेकाे रसिद
 • घरकाे डिजाइन नक्सा
 • फाेटा
सेवा प्रकारः- दर्ता चलानी
सेवा समयः- १० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- फाँट वाला
सेवा दिने कार्यालयः- दुल्लू नगरपािलका
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

कार्यालयका चिठ्ठी पत्र