FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कानुनी परामर्शका लागि सल्लाहकार सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना।

किसान कल सेन्टर संचालन सम्बन्धी सूचना

सिलबन्दी कोटेशन आह्वानको सुचना

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचनामा भएको भूल सुधार सम्बन्धमा.jpg

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचनामा भएको भूल सुधार सम्बन्धमा ।