FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

स्वयमसेवी शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

तलको लिङ्कमा क्लिक गरि आवेदन दिन सक्नुहुने छ ।

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHIKhq3NaFns9vTgbXRzo3aqmI52Z9jKCQtGU84K_34NEJyQ/viewform

मौजुदा सूची दर्ता आह्वान सम्बन्धी सूचना

सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नविकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

दोश्रो कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु २०७९।०२।२४

मिति २०७९।०२।१९ गते प्रथम कार्यपनलिका बैठकका प्रश्ताव तथा निर्णयहरु

Pages