FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

वाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

एम्वुलेन्स खरिदको सूचना

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

क्याटलग सपिङ्ग विधिवाट सवारी साधन खरिद सम्बन्धि उत्पादक वा आधिकारीक विक्रेताहरु लाई प्राविधि प्रस्ताव दर्ता आह्वानको सूचना

Pages