FAQs Complain Problems

दुल्लु नगरपालिकालाई कसरी सम्पर्क गर्ने ?

०८९- ४११०३९ / ०८९-४११०४१ मा फाेन गरी सम्पर्क गर्न सकिनेछ । 

वडा पधाधिकारी