FAQs Complain Problems

दुल्लू नगरपालिकाकाे वडा काे जनस‌ख्या र क्षेत्रफल

दुल्लु नगरपालिकाको विस्तृत विवरण
क्र.सं. नयाँ वडा समावेश गाविस / नगरपालिका जनसंख्या क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.)
दुल्लु(१) २२९४ १३.१५
दुल्लु(२) २९४२ १०.६३
दुल्लु(३) ३२९५ १५.९१
दुल्लु(४) २६९३ ७.१७
दुल्लु(५) ३२७८ ११.९५
दुल्लु (६) र मालिका (७,८) ३९९१ १६.७५
दुल्लु(७) १५६१ ३.७८
दुल्लु(८) ३९५० १०.७७
दुल्लु(९) ३१६१ १३.५६
१० १० गमौडी(१ - ९) ३२०३ १३.०६
११ ११ कालभैरव(१ - ९) ४३३६ १३.५१
१२ १२ गौरी(१ - ९) २६३५ १०.४६
१३ १३ मालिका(१,२,३,४,५,६,९) ४२०१ १६.०७
  जम्मा   ४१५४० १५६.७७

वडा पधाधिकारी